responde esta pregunta

minecraft Pregunta

em thấy các thử thách sinh tồn trên mine craft trên youtube, làm sao để em có thể chơi được chúng ?

 hieustupid posted hace más de un año
next question »

minecraft Respuestas

kickl said:
tạo một thế giới mới, rồi chỉnh sang chế độ sinh tồn, là sẽ được một thế giới chế độ sinh tồn
select as best answer
posted hace más de un año 
next question »